Администрация

д-р Димитър Димитров

Управител УМБАЛ 

 

д-р Танка Кърпарова

Управител МЦ

 

Христо Бянков

Организатор стопанска дейност

 

Гергана Тодорова

Главна сестра

 

Даниела Николова

Специалист ЧР/ТРЗ

 

Екатерина Кракова

Оперативен счетоводител

 

Кристина Кърпарова

Касиер-счетоводител