Администрация

д-р Венцеслав Джурков, дм

Управител УМБАЛ 

 

д-р Танка Кърпарова

Управител МЦ

 

Александър Попов

Организатор стопанска дейност

 

Гергана Тодорова

Главна сестра

 

Даниела Николова

Специалист ЧР/ТРЗ

 

Екатерина Кракова

Оперативен счетоводител

 

Кристина Кърпарова

Касиер-счетоводител

 

Соня Чавдарова

Експерт „Реклама и връзки с обществеността“