ОБЯВА

30.01.2018г.

    Съгласно чл. 17, ал. 2 от Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, Ви уведомяваме за следните обявени на интернет страницата ни свободни длъжности за специализанти, както следва:

- Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение - 1 бр.