Защото най-важно е Вашето здраве!

За записване на час

032 39 88 09

Центърът по образна диагностика при АСИП – МЦ е оборудван с медицинска апаратура от последно поколение.

•  дигитален рентгеноскопичен   и графичен апарат
•  16 слайсов компютърен  томограф 
•  дигитален мамографски апарат 
•  ехограф

 

Тази апаратура позволява  извършването на почти всички образни изследвания. Няма заболяване, чието диагностициране да не изисква използване на поне един от методите на образната диагностика. Изследванията, които извършваме са:

•  рентгеноскопия и графия на бял дроб и сърце
•  на корем и пикочоотделителната система
•  рентгенография на  части от скелета при травматични промени на скелета
•  възпалителни и дегенеративни процеси
•  контрастни рентгенови изследвания на  гастроинтестинален тракт /хранопровод, стомах, тънко и дебело-чревен пасаж и иригография с двоен контраст/
•  контрастни рентгенови  изследвания на пикочоотделителната система – венозна урография, цистография и уретрография


Ендоскопски  методи на изследване с участието на  специалисти по гастроентерология и хирургия – ретроградна холангиопанкреатография, трансдренажна холангиография. Съвременният компютърен  томограф   дава възможност за диагностика на заболявания на главния мозък и задна черепна  ямка, в областта на белия дроб и медиастинума, корема и малкия таз.  От голямо значение  е възможността за  извършване на  ангиопулмография,  мозъчната ангиография, както и  аортография  и  нейните клонове при аневризма на аортата, при хирургични операции изискващи яснота по отношение състоянието на  съдовото русло. Все по голямо значение придобива и КТ урография даваща повече информация за функция на  бъбреците, ангажираност на съдовете, дренажни смущения и причина за тях, ангажираност  от други патологични процеси в корема и малкия таз. Абдоминалната ехография  с модерния ехографски апарат  в голяма степен дава насока за патологичните промени и насоченост  в следващите етапи на диагностичния процес при заболявания на коремните органи и повърхности структури – млечни жлези и щитовидна жлеза. Дигиталният мамограф дава възможност за профилактика и ранна диагностика на рака на млечната жлеза, което е основа за своевременно лечение и практически излекуване. В диагностичния процес на млечната жлеза значително място заема и ехографията, като допълнителен метод за установяване на патологични процеси, а при млади пациенти и като основен метод в диагностиката.

Резултатите от  образните изследвания се предоставят както  на хартиен носител, така и на електронен.
Екипът на  центъра по образни диагностика се състои от двама лекари с призната  специалност по образна диагностика и трима лаборанти.