Защото най-важно е Вашето здраве!

Приемен кабинет

№252, етаж 2

За записване на час

032 20 70 15

Кабинета работи по

договор с НЗОК