Защото най-важно е Вашето здраве!

Приемен кабинет

№152, етаж 1

За записване на час

032 20 70 05

Кабинета работи по

договор с НЗОК