Защото най-важно е Вашето здраве!

Приемен кабинет

№49, Партер

За записване на час

032 20 70 05

Кабинета работи по

договор с НЗОК

* В понеделник приемното време е от 08:00 до 11:00.

Кабинета работи от понеделник до петък - 08:00-17:00