Защото най-важно е Вашето здраве!

Приемен кабинет

№256, етаж 2

За записване на час

032 20 70 05

Кабинета работи по

договор с НЗОК

Д-р Десислава Даскалова извършва амбулаторна и домашна консултативна дейност, диспансерно наблюдение на болни, високоспециализирана дейност - Електроенцифалография (ЕЕГ), Доплерова сонография, дуплекс, скениране на каротидни артерии.