Защото най-важно е Вашето здраве!

Отделението по клинична патология е отделение без легла в състава на диагностично-косултативния блок на УМБАЛ „Еврохоспитал  Пловдив”. Разполага с кабинети, много добре оборудвана хистологична лаборатория, апаратна, отделение за пускане на биопсии, модерна аутопсионна зала, хладилна камера. Отделението извършва с много добро качество цитологична, биопсична и аутопсионна дейност. Има договор с лаборатория по имунохистохимия и за трудните диагностични случаи се предлагат имунохистохимични изследвания. Качеството на обработените материали се гарантира от Началника на отделението – д-р Бодуров, който е патоанатом с над 35 годишен опит в хистологичната диагностика и с особено подчертани интереси и опит в областта на заболяванията на храносмилателната  система  /стомах, дебело чрево, панкреас, черен дроб, жлъчни пътища/.    Съвременното оборудване на хистологичната лаборатория – автоматична обработка на материалите с тъканен процесор /хистокинет/, изливане на парафиновите блокчета в парафинов център, рязането на блокчетата на моторизиран и автоматизиран микротом, са другата задължителна предпоставка за качеството на обработените материали.Лабораторията използва сертифицирани  химикали и реактиви от водещи световни производители.

 

Годишно в отделението се получават материалите на над 7000 пациента и се обработват над 12 000 блокчета, като се извършва прецизно архивиране и съхраняване. Всеки интересуващ се пациент може да получи блокчета и препарати  от 2012 г. до момента.

 

Екипът на отделението се стреми да обработва, отговаря и предава на клиницистите получените материали своевременно. Резултатите от цитология –  в същия или на следващия ден, а от хистология – до 72-я час. Отделението разполага с възможности за обработване на материали  /хистологични и цитологични/, постъпващи от други лечебни заведения и на индивидуални  пациенти срещу заплащане. Отделението предоставя консултативни услуги като второ мнение за обработени и отговорени другаде хистологични и цитологични препарати, разясняване на диагнози и др.