Защото най-важно е Вашето здраве!

За пациентите се полагат денонощни грижи от опитен и професионално подготвен екип от медицински сестри и санитари. Осигурява се динамична работна среда, с внимание към болния. Клиниката има възможност за обслужване на инвалидизирани пациенти. Болничното хранене е съобразено с консултацията на съответния специалист, назначил най-подходящата диета. Отделението предлага луксозно обзаведени стаи със собствен санитарен възел, телевизор и безжичен интернет. Цели се да постигне пълен обем на лечението, съпроводено с максимален комфорт на пролежаването.

 

Отделението по вътрешни болести на УМБАЛ "ЕВРОХОСПИТАЛ Пловдив" е високоспециализирано звено, в което се извършва диагностика, лечение и профилактика на заболяванията.  То е разположено на първия етаж на болничната сграда. Отделението е снабдено с модерна медицинска апаратура и екип от утвърдени специалисти в областите: гастроентерология, ревматология, кардиология, хематология и нефрология.


В отделението се спазват всички правила на добрата медицинска практика и стандартите за лечение. Спазването на професионалната тайна и зачитането на правата на всеки един пациент са гарантирани. Отделението  разполага  с 66 легла, които са разпределени в единични, двойни и тройни стаи. Всяка от тях е климатизирана и разполага със  собствен санитарен възел и телевизор.

Гастроентерологичен сектор

На пациентите се оказва високо специализирана помощ при всички заболявания на храносмилателната система. Екипът от доказани специалисти, използва най-съвременните методи и апаратура за диагностика, профилактика и лечение.

 

В отделението се извършват следните видове специализирани медицински изследвания: 

•    Тънкоиглена аспирационна биопсия 
•    ERCP - Ендоскопска ретроградна холангеопанкреатография
•    Премaхване на полипи с аргон плазма
•    Полипектомии на стомаха 
•    Колоноскопия 
•    Езофагогастроскопия

 

Клиничните пътеки по които работи отделението може да откриете тук.​

 

СПЕЦИАЛИСТИ

СПЕЦИАЛИЗАНТИ

Ревматологичен сектор

Насочен всеобхватно към ставната патология, възпалителна и дегенеративна патология на гръбначния стълб, остеопороза, системни заболявания на съединителната тъкан, автоимунни болести.  Извършва се комплексна диагностика, както и пълен обем терапевтични мероприятия.  Работи се по редица международни програми за биологично лечение на ревматологичните заболявания. В рамките на европейските здравни програми се провежда научно-изследователска дейност в контекста на последните новости в специалността.

 

Клиничните пътеки по които работи отделението може да откриете тук.​

 

СПЕЦИАЛИСТИ

СПЕЦИАЛИЗАНТИ

Кардиологичен сектор

Секторът предоставя квалифицирана лечебно-диагностична, консултативна помощ и профилактика в областта на следните сърдечно-съдови заболявания: 


•    исхемична сърдечна болест
•    ритъмнопроводни нарушения
•    остра и хронична сърдечна недостатъчност  
•    артериална хипертония и нейните усложненията  

 

Извършва се ехокардиография с доплерово изследване на съдовете, оценка на ритъма чрез Холтер ЕКГ мониториране, ЕКГ диагностика и оценка, RR Холтер и ВЕТ. Назначава се индивидуална терапия и хранителен режим.

 

Клиничните пътеки по които работи отделението може да откриете тук.

 

СПЕЦИАЛИСТИ

Хематологичен сектор

Тук се осигурява лечение на:


•    хемолитични анемии 
•    апластични анемии 
•    Таласемия, хеморагични диатези 
•    болест на Гоше и др.

 

Извършват се качествени диагностични и терапевтични процедури, хемотрансфузии, в съответствие с наложените стандарти.

 

Клиничните пътеки по които работи отделението може да откриете тук.

СПЕЦИАЛИСТИ

Нефрологичен сектор

Оказва квалифицирана консултативна и лечебно-диагностична помощ на:

•    тубулно-интерстициални бъбречни заболявания
•    нефролитиаза 
•    вродени и наследствени нефропатии                  

 

Провежда се индивидуализирано лечение на фона на клиничен и лабораторен контрол.

 

Клиничните пътеки по които работи отделението може да откриете тук.

СПЕЦИАЛИСТИ